19.11.2019.
Спортски дан "Наше је право да растемо здраво"
Конвенција о правима детета, као најзначајнији међународни документ у области права детета усвојена је 20. новембра 1989. године на Генералној наставак вести


15.11.2019.
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке добара број 03/2019-набавка електричне енергије–
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке добара број 03/2019-набавка електричне енергије– наставак вести


01.11.2019.
Јавна набавка бр. ЈНМВ 5/2018 - измена конкурсне документације, продужење рока и одговор на питање бр. 1
Измена конкурсне документацијеОбавештење о продужетку рокаОдговор на питање бр.1 наставак вести


29.10.2019.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБAРА, БРОЈ ЈНМВ 5/2018 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Позив за подношење понуда Конкурсна документација 800x600 Normal 0 21 false false false наставак вести


12345678910...