Директор школе: 

Златко Максимовић
022/436-213 моб. 064/65-97-106

Ел. пошта : 

Помоћник директора: 

Јелица Смуков
022/436-166 ло,. 24 моб. 064/65-97-107

Управа школе 

секретар Зорица Малешевић
административни радник Љиљана Степановић
022/436-166

Педагошко - психолошка служба:

психолог Маја Вукмановић, моб. 064/65-97-113
педагог  Милијана Срдић, моб. 064/65-97-112
Ел. пошта : ospepsipecinci@gmail.com
022/436-166 лок. 24

Служба рачуноводства:

шеф рачуноводства Славица Стојаковић
благајник Драган Динчић
022/436-108 ; 022/436-166 лок. 22

Библиотека :

библиотекарка Мирјана Гавриловић
022/436-166 лок. 26

Домар школе:

Зоран Спасојевић
022/436-166 лок.23, моб. 064/65-97-115

Адреса школе:

ОШ "Слободан Бајић - Паја"
Школска 8а
22410 Пећинци
Ел. пошта: osnovnaskola-pecinci@open.telekom.rs