Директор школе: 

в.д. Милијана Срдић
022/2436-213 

Помоћник директора: 
Слађана Бујила
022/2436-166 лок. 24.

Управа школе 

секретар Зорица Малешевић
административни радник Љиљана Степановић
022/2436-166

Педагошко - психолошка служба:

психолог Маја Вукмановић
дефектолог Милош Атанацковић
Ел. пошта : ospepsipecinci@gmail.com
022/2436-166 лок. 24

Служба рачуноводства:

шеф рачуноводства Славица Стојаковић
благајник Драган Динчић
022/2436-108 ; 022/2436-166 лок. 22

Библиотека :

022/2436-166 лок. 26

Домар школе:

Зоран Спасојевић
022/2436-166 лок.23.

Адреса школе:

ОШ "Слободан Бајић - Паја"
Школска 8
22410 Пећинци
Ел. пошта: osnovnaskola-pecinci@mts.rs