Општина Пећинци се налази у доњем, равном Срему, који се у овом делу зове Подлужје. На истоку се граничи са општином Београд, на североистоку са општином Стара Пазова, на северу и западу са општином Рума, а на југу са реком Савом. Општинско подручје има неправилан овалан облик, јер пречник правцем север-југ износи 35 км, а правцем исток запад 23 км. Највећим делом лежи на сремској лесној тераси.

Општину чини 15 села, а средиште је у Пећинцима, који представљају административни, културни и правосудни центар општине. Иако ово село није највеће ни по територији ни по броју становника, због свог саобраћајног положаја је одабрано 1960.године да буде општинско место. Те године је формирана општина Пећинци од периферних делова бивших срезова Рума, Стара Пазова и Земун.У Пећинце се стичу путеви из шест праваца који пролазе кроз већину села општине.

 

Од важнијих комуникација, северним ободом општине пролази ауто-пут Београд-Загреб, а ускоро је планирана изградња регионалног пута Бијељина-Шабац-Београд кроз средишњи део општинске територије. Хендикеп општине представља чињеница, да кроз општину не пролази ни метар железничких шина, тј, железнички саобраћај као најјефтинији није уопште заступљен. Једини прелаз преко воденог тока, реке Саве, је скелом између села Купинова и села Скела с друге стране Саве.По својим особинама, пећиначка општина је изузетна у Војводини. Специфична структура земљишта (лесна тераса са врло плитком издани) компликује и отежава комуникације, бављење пољопривредом и снабдевањем пијаћом водом. У војвођанским размерама, површина општине је просечне величине, али има 15 насељених места, што је 50 % више од просечног броја у војвођанским општинама. Сва насеља су мала (просек становника је око 1200 становника) и сва су руралног карактера- села. Насељена места су Пећинци, Прхово, Шимановци, Деч, Ашања, Купиново, Карловчић, Сремски Михаљевци, Обреж, Огар, Доњи Товарник, Суботиште, Сибач и Попинци.

 

Од већих индустријских објеката из бивше Југославије успешно послује шећерана Доњи Срем и силос у Пећинцима. У задњих пар година осећа се велики прилив капитала који се улаже у индустријску зону Шимановци и Пећнци. Велики број наших и страних улагача је изградио, сада већ двоцифрен број малих и средњих предузећа. Добар број становника је у њима нашао ухлебљење, а то је произвело и мањи одлив становништва према градским срединама- Београду, Старој Пазови, Инђији, Руми, Сремској Митровици, Шапцу и Обреновцу.

 

Структуру становништва чине у великом проценту Срби (око 95%), а један део су и Роми, Словаци, Русини, Хрвати и Мађари. Данас општина има око 22 000 становника, а њих око 15000 остварује своје бирачко право на изборима (пунолетних). Опасан тренд ове општине је смањење броја становника, тј. више умрлих него рођених, па се по том питању мора нешто системски учинити.

 

За више информација о овој општини, посетите званичну презентацију на www.pecinci.org

Корисни линкови