Школа ће  за родитеље бити „отворена“ сваки последњи радни дан у месецу, што значи да ће тога дана родитељи бити у прилици да присуствују часовима редовне, изборне, допунске и додатне наставе.Списак уџбеничких комплета за школску 2019/2020. годинуСписак уџбеничких комплета за школску 2020/2021. годину.РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА