Школа ће  за родитље бити „отворена“ сваки последњи радни дан у месецу, што значи да ће тога дана родитељи бити у прилици да присуствују часовима редовне, изборне, допунске и додатне наставе.

Распореди часова, дани отворених врата учитеља и предметних наставника у  прилогу.